юридичні послуги адвоката у господарських справах

Господарські правовідносини – це відносини між суб'єктами, що здійснюють підприємницьку діяльність, і в основі яких завжди є ризик.

Це може бути ризик виникнення дебіторської заборгованості як зі сторони вашого контрагента, так і з вашої сторони, форс-мажорні обставини, банкрутство або інші причини.

Саме в таких складних ситуаціях і виникає у господарюючих суб'єктів потреба кваліфікованої юридичної консультації і подальшої правової допомоги – підказує нам юрист АО Альва Прайвесі у господарських справах адвокат Ілля Шапошніков.

Які категорії справ належать до господарських спорів?

До господарських справ відповідно до статті 20 Господарського процесуального кодексу прийнято відносити такі категорії:

  1. Спори, що виникають на підставі договорів при їх укладанні, виконанні, розірванні. Важливо, що сторонами таких договорів виступають тільки юридичні особи та ФОП;
  2. Корпоративні спори між юридичною особою і засновником, юридичною особою і учасниками, між товариством і директором, суперечки між учасником або засновниками;
  3. Спори, які виникли на підставі цінних паперів, прав на них, прав на емісію, розміщення цінних паперів;
  4. Справи, пов'язані з відкриттям провадження про банкрутство та затвердження плану санації;
  5. Категорії справ, пов'язані із захистом ділової репутації;
  6. Вимоги, пов'язані з реєстрацією майна та прав на майно;
  7. Категорії справ, пов'язані з правами інтелектуальної власності: авторські права, права на патент, суміжні права. Кодексом передбачено розгляд таких суперечок господарськими судами незалежно від суб'єктного складу сторін після публікації оголошення про початок роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності;
  8. Інші спори, які виникають між господарюючими суб'єктами.

Особливості юридичних послуг в господарській сфері

До категорії господарських спорів можна віднести безліч інших, неназваних вище, справ і, звичайно ж, в перерахованих вище теж є особливості і виключення.

Наприклад, презюмується, що господарські суди розглядають спори тільки між юридичними особами, але, якщо це спір між юридичною особою і його учасником (фізичною особою) – такі справи теж розглядаються в порядку господарського судочинства.

У випадках, коли спір можна вирішити в досудовому порядку, або готуючись до якогось судового процесу, довіряйте такі важливі питання професіоналам своєї справи, адже якісно надані адвокатами об'єднання Альва Прайвесі юридичні послуги можуть не тільки вирішити складне правове питання, а й в результаті зберегти Вам бізнес.