Обмінний курс — це курс, за яким одна валюта може бути обміняна на іншу між країнами або економічними зонами. Він використовується для визначення вартості різних грошей по відношенню один до одного і важливий для визначення динаміки торгівлі та руху капіталу.

У більшості країн світу долар США використовується як еталонна валюта для визначення курсу у комерційних операціях. Долар використовується багатьма країнами як резервна валюта, і що надає йому великого значення. Таким чином, курс валют знаходиться під певним впливом долара.

Розуміння грошових курсів

Курси котируються між двома валютами. Вони визначаються як ціна, яку валюта однієї країни чи економічної зони може обміняти на іншу. На ставки впливають два фактори:

  • Вартість у національній валюті.
  • Вартість іноземних грошей.

Крім того, ставки можна вказати прямо або опосередковано або з використанням перехресних ставок.

Пряме котирування курсів передбачає встановлення ціни одиниці іноземної валюти безпосередньо в перерахунку на кількість одиниць внутрішньої валюти, які обмінюються. Непряме котирування курсів передбачає вираження ціни внутрішньої валюти через кількість одиниць іноземних грошей, які обмінюються.

Детермінанти грошового курсу

Курси визначаються кількома факторами. Деякі з них згадані нижче:

  • Диференціальна інфляція. Зазвичай країна з низьким рівнем інфляції демонструє високу вартість, а також збільшення купівельної спроможності відносно інших валют.
  • Диференційована процентна ставка. Це різниця у процентній ставці між двома валютами. Інфляція, обмінний курс та процентна ставка тісно пов’язані. На управління центральним банком впливає рівень інфляції та обмінний курс, а зміна процентної ставки впливає на інфляцію та вартість грошей.
  • Дефіцит поточного рахунку. Це баланс бізнесу між країною та її діловими партнерами. Дефіцит — це поточний рахунок, який показує, що країна витрачає більше, ніж заробляє, і це змушує її позичати.

Також країни з великим державним боргом мають проблеми з виконанням зобов'язань щодо сплати як державного сектору, так і приватного боргу. Хоча це стимулює вітчизняну економіку, вона є менш привабливою країною для іноземних інвестицій.

Грошовий курс це співвідношення, яке існує між вартістю двох валют. Обмінний курс — це сума, яку потрібно сплатити за одиницю іноземних грошей, і вона варіюється залежно від попиту та пропозиції ринку. Це відносини, які існують між двома валютами двох країн.