• Головна
 • Що таке фундаментальний аналіз у трейдингу
Новини компаній
14:52, 25 серпня 2023 р.

Що таке фундаментальний аналіз у трейдингу

Новини компаній
Що таке фундаментальний аналіз у трейдингу

Фундаментальний аналіз є ключовим поняттям у фінансовій сфері, яке відноситься до комплексного методу дослідження та оцінки фінансової здатності та цінності підприємств, акцій, облігацій та інших фінансових інструментів на основі аналізу різноманітних факторів. Основна мета фундаментального аналізу полягає в розкритті справжньої вартості активів та визначенні можливостей для інвестування на основі ретельного вивчення різних фундаментальних аспектів.

Як кажуть фахівці порталу ITstatti.in.ua, цей аналіз передбачає оцінку ключових фінансових звітів, таких як баланс, звіт про прибутки та збитки, готовність та вільний готівковий потік, для розуміння стану фінансів підприємства. Крім того, він враховує економічне оточення, включаючи макроекономічні фактори, технологічні та геополітичні тренди, які можуть впливати на діяльність компанії. Також фундаментальний аналіз враховує конкурентну ситуацію, проводячи аналіз конкурентів, ринкову частку та оцінюючи сильні та слабкі сторони підприємства у порівнянні з іншими гравцями на ринку.

У результаті фундаментального аналізу інвестори можуть зробити обґрунтовані рішення щодо інвестування. Цей метод аналізу допомагає визначити, чи є фінансовий інструмент переоціненим або недооціненим на ринку, що може бути використано для здійснення успішних інвестиційних стратегій.

Основні принципи фундаментального аналізу

Основні принципи фундаментального аналізу відображають систему підходів та методів, які використовуються для ретельного вивчення фінансової ситуації підприємств та фінансових інструментів. Ці принципи допомагають інвесторам та аналітикам зрозуміти потенційний ризик і дохід від інвестування, а також здійснювати обґрунтовані рішення на основі об'єктивних даних. Ось деякі з основних принципів фундаментального аналізу:

 1. Аналіз фінансової звітності: Основою фундаментального аналізу є ретельний аналіз фінансових звітів компаній, зокрема балансу, звіту про прибутки та збитки та готовності. Це дозволяє оцінити поточний стан фінансів підприємства, його прибутковість, заборгованість та інші фінансові показники.
 2. Економічне оточення: Фундаментальний аналіз враховує зовнішні фактори, такі як макроекономічні умови, технологічні тренди, зміни в законодавстві та геополітичні ризики. Ці фактори можуть вплинути на діяльність компанії та її вартість.
 3. Конкурентна ситуація: Аналіз конкурентів допомагає зрозуміти позицію підприємства на ринку, його конкурентний переваги та слабкі сторони. Це важливо для визначення стабільності та потенціалу зростання компанії.
 4. Вартість та оцінка активів: Фундаментальний аналіз допомагає визначити справедливу вартість акцій, облігацій та інших фінансових інструментів на основі аналізу доходів, витрат, дисконтованих грошових потоків та інших фінансових параметрів.
 5. Аналіз ризиків та можливостей: Фундаментальний аналіз включає оцінку ризиків, пов'язаних з інвестуванням, а також ідентифікацію можливостей для зростання та прибутковості. SWOT-аналіз (оцінка сильних та слабких сторін, можливостей та загроз) та аналіз PESTEL (політичних, економічних, соціальних, технологічних, екологічних та правових факторів) можуть бути використані для цього.
 6. Часовий горизонт аналізу: Фундаментальний аналіз може бути спрямований як на довгострокову перспективу, так і на короткострокові тенденції. Інвестори можуть вибирати підходи відповідно до своїх інвестиційних цілей.

Ці принципи взаємодіють між собою, допомагаючи аналізувати фінансовий стан компаній та вартість фінансових інструментів з більш глибокою розумінням та обґрунтуванням.

Інструменти фундаментального аналізу

Фундаментальний аналіз використовує різноманітні інструменти для дослідження фінансової ситуації підприємств та вартості фінансових інструментів. Ці інструменти допомагають аналізувати фактори, що впливають на прибутковість, ризики та можливості для інвестування. Ось деякі ключові інструменти фундаментального аналізу.

1. Показники оцінки вартості активу:

 • Курс-прибутковість (P/E): Відношення ціни акції до прибутку на акцію. Вказує на те, скільки разів прибуток перевищує ціну акції. Високий P/E може свідчити про переоціненість акцій.
 • Курс-дохідність (P/D): Відношення ціни акції до річного дивіденду на акцію. Вказує на рентабельність інвестицій в дивіденди.
 • Внутрішня вартість акції (IV): Оцінка вартості акції на основі дисконтування майбутніх грошових потоків.

2. Дисконтовані грошові потоки (DCF): Метод оцінки вартості активу, що базується на дисконтуванні майбутніх грошових потоків компанії. Враховує часову вартість грошей та дозволяє оцінити справедливу вартість на основі майбутніх доходів.

3. Аналіз ризиків та можливостей:

 • SWOT-аналіз: Вивчення сильних і слабких сторін, можливостей та загроз компанії. Допомагає визначити стратегічні переваги та недоліки.
 • Аналіз PESTEL: Враховує політичні, економічні, соціальні, технологічні, екологічні та правові фактори, що можуть впливати на діяльність компанії.

4. Аналіз фінансової звітності:

 • Баланс: Оцінка активів, зобов'язань та власного капіталу компанії на певний момент часу.
 • Звіт про прибутки та збитки: Відображає доходи, витрати та прибуток компанії протягом певного періоду.
 • Готовність: Оцінка ліквідних активів та зобов'язань компанії для визначення її платоспроможності.

5. Аналіз конкурентної ситуації:

 • Аналіз конкурентів: Вивчення інших компаній у тому ж секторі та порівняння їх фінансових результатів і показників.
 • Ринкова частка: Визначення відносної позиції компанії на ринку.

Ці інструменти допомагають аналітикам та інвесторам отримати глибоке розуміння фінансової структури, ризиків та можливостей компаній, що в свою чергу допомагає зробити обґрунтовані рішення щодо інвестування.

В цілому, фундаментальний аналіз вимагає детального дослідження та розуміння фінансової ситуації компанії та її оточення. Це допомагає інвесторам та аналітикам приймати інформовані рішення, що відповідають їхнім цілям та ризиковому профілю. Однак слід пам'ятати, що навіть фундаментальний аналіз має свої обмеження і не завжди може передбачити всі непередбачувані події.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оголошення
live comments feed...