В программе:

Л.В.Бетховен - Соната опус 57, фа-минор, "Апасионата"
И.Брамс - Фантазии (7 пъес) опус 116
Ф.Шуберт - 4 экспромта опус 90
Ф.Лист - Фантазия "Дон Жуан" на темы из оперы Моцарта - "Дон Жуан"