Кахляне виробництво на Черкащині у XVII – на початку XХ століття.

Виставка знайомить з колекцією кахлів, котрі зберігаються у фондах Черкаського обласного краєзнавчого музею. Кахлі вперше представлені єдиним масивом, що характеризує матеріальну культуру міського населення регіону у пізньому середньовіччі та ранній модерний час. На виставці експонуються окремі кахлі та повні пічні комплекси кін. XІX - поч. XX ст. Серед них є типові вироби поширеної форми з найбільш вживаними орнаментальними композиціями та рідкісні знахідки з оригінальними зображеннями. Загалом на виставці представлено близько 50 зразків кахлів періоду XVII – початку XX століть.

Як відомо, пічні кахлі використовувались здавна. З часом ця будівельно-керамічна галузь удосконалювалась як технічно, так і естетично. Пічні кахлі виступають яскравим проявом декоративно-прикладного мистецтва. Попри свої утилітарні функції – спорудження опалювального пристрою, кахлі слугували важливою складовою декорування житлового приміщення й відображали естетичні вподобання, звичаї, вірування та певні історичні події. Завдяки різнохарактерній орнаментиці піч була не лише джерелом тепла, а й головною окрасою останього зі складною архітектурою, вибудуваною лицевими, кутовими, поясковими, карнизними та увінчуючими кахлями.
Навіть короткий огляд вибірки кахель представляє свого роду галерею керамічної пластики, яка, з одного боку, відображає творче мислення тогочасних гончарів, а з іншого – виступає яскравим відбитком матеріальної культури регіону.
Пічні кахлі та печі є важливими елементами культурної спадщини,що представляють краєзнавчу, історичну та художню цінність. Збережемо кахляні печі, що ще збереглися у нашому місті та на Черкащині!