На конференції пропонується робота наступних секцій:
1. Сучасні гуманітарні технології в освіті
2. Трансформації соціокультурної реальності: виклики, ризики, перспективи розвитку
3. Людина інноваційної доби: нові концепти та сучасні рішення
4. Суспільні науки та проблеми сучасної цивілізації: пошуки, досягнення, проекти, гіпотези
5. Сучасні політичні технології
6. Філософські основи соціально-політичного прогнозування