Ідея тренінгу: робота з підлітковими кризами, причини яких пов'язані з фіксацією криз в більш ранніх вікових періодах.

Мета тренінгу: усвідомлення причин власних підліткових криз і конфліктів. Встановлення контакту з собою в складних, конфліктних ситуаціях при виборі. Вироблення навичок прислухатися до власних відчуттів, думок при прийнятті рішень. Формування цінностей.