5 липня 2017 року о 16-00 у Черкасько му обласно му художньо му музе ї відбудеться

презентація Всеукраїнського мистецького проекту «Земля із небом гомонить» за участі

автора, члена Національної спілки художників України, академіка Української академії

геральдики, дійсного члена Українського наукового товариства геральдики та вексилології ,

наукового радника Української екологічної академії, лауреата міжнародних премій імені

Г. Якутовича , О. Данченка, І. Сошенка, Заслуженого художника України Анатолія

Марчука (м. Київ).

Художник працює в галузях станкової графіки та малярства, у творчості якого поєднані

вітчизняна реалістична традиція і новітні пошуки як української, так і світової

художньої школи. Роботи митця зберігаються у 40 музеях України та світу, приватних

збірках поціновувачів його творчості в Україні, Польщі, Німеччині, США, Австралії та

Канаді. Його творчості і громадській діяльності присвячено більше двадцяти телевізійних

фільмів.

Нині художник працює над живописним та графічним відображенням дорогих серцю

краєвидів, пам'яток історії, культури та архітектури України, які будуть представлені на

виставці у музеї.